Kiadványok Kiadványok

Megvásárolható kiadványok listája:

Képeslapok: 100Ft-ért megvásárolhatóMúzeumi Füzetek Csongrád 1. 1998. Ára: 300 forint.

Elektronikus változat megtekintése
Tartalom:
Erdélyi Péter: Csongrád város rövid históriája
Erdélyi Péter - Nagy Ádám - Szűcs Judit: Csongrád városi múzeum tárgyairól 1927-ben készült jegyzőkönyv


 

Múzeumi Füzetek Csongrád 2. 1999. Ára: 300 forint

Elektronikus változat megtkintése itt.
Tartalom:
Trogmayer Ottó: Ajánlás
Horváth László András - H. Simon Katalin: Csongrád város története (A kezdetektől a vaskor végéig)
V. Szabó Gábor: A bronzkor Csongrád megyében (Történeti vázlat a készülő régészeti állandó kiállítás kapcsán)


 

Múzeumi Füzetek Csongrád 3. 2000. Ára: 300 forint

Elektonikus változat megtekintése itt
Tartalom:
Nagy Veronika: Csongrád város gazdálkodásaMúzeumi Füzetek Csongrád 4.

Elektronikus változat megtekintése itt.


Múzeumi Füzetek Csongrád 5. 2002. Ára: 300 forint

Elektronikus változat megtekintése itt.
Tartalom:
Erdélyi Péter - Szűcs Judit: Csongrád évszázadai
Mód László: Csongrád város gazdasági kapcsolatai (1766-1820)
Deák József Áron: A Csongrád környéki táj története a XVIII. század végétől napjainkig élőhelytérképek tükrébenMúzeumi Füzetek Csongrád 6. 2003. Ára: 300 forint

Tartalom:
Szűcs Judit: "Nem vasárnap, ha nincsen paprikás." Népi táplálkozás Csongrádon
Erdélyi Péter: A csongrádi szőlőtermesztés és borászat népi szakszókincse
H. Tóth Tibor: Csongrád nyelvjárása
Bárdos Lajos: A csongrádi nyelvjárás (közreadja: H. Tóth Tibor)


Múzeumi Füzetek Csongrád 7-8. 2004-2005. Ára: 300 forint

Tartalom:
Sümeghy Zoltán - Danku György - Unger János: XVI-XVII. századi jeles kartográfusok és Magyarország-térképeik - válogatás a Szántai gyűjtemény csongrádi kiállításának apropóján
Dr. Tóth Ernő - Vörös József: Csongrád-Szentes közötti Tisza-hidak
Deák József Áron: A természeti értékek, a táj és a hagyományos ártéri gazdálkodás Csongrád környékén a folyamszabályozások előtt
Szűcs Judit: Az ártéri gazdálkodás feltételei: révek, kompok, hidak, átjárók és bűrhidak a csongrádi határban


A csongrádi Kossuth-levelek:
Hasonmás kiadás a csongrádi Tari László Múzeumban őrzött kilenc Kossuth-levélről. Szerkesztette: Szűcs Judit. Csongrád, 2000. Ára: 500 forint.

Tartalom:
A kilenc Kossuth-levél.
Két Kossuth-levél angol és német fordítása.
A levelekben előforduló idegen szavak, kifejezések és rövidítések magyarázata.
Jegyzetek a levelekhez.
A csongrádi Kossuth-levelek irodalma.
Erdélyi Péter: Kossuth és a csongrádi örökváltság.
Szathmári István: Kossuth nyelve és stílusa kilenc 1845-1846 közötti hivatalos levele alapján.


Zentai Kálmán emlékkötete: 1500 Ft


 


Múzeumi Füzetek Csongrád 9. 2016. Ára: 1000 forint

Tartalom:

- Csongrád város urbáriuma és becsűje 1697

- Utószó a "Csongrád város urbáriuma és becsűje 1697" közléshez

- Deák József Áron: A csongrádi táj a folyamszabályzás után

- Lovas Mátyás: A csongrádi postahivatalok bélyegzői (1787-2010)

- Megemlékezés Lovas Mátyásról

- Mód László: Csongrád város pásztorainak összeírása

- Mód László: Sohlya Antal szerepe a csongrádi szőlő- és borgazdálkodás fejlesztésében

- Gyöngyössy Orsolya: "Isten, haza és szabadság!" Egy csongrádi emlékkönyv a dualizmus korából

- Ujszászi Róbert: A piroskavárosi Szent József templom téglajegyei

- Fodor Péter: A rendszerváltozás korának kronológiája Csongrád városában
- Szűcs Judit: Múzeumtörténeti megjegyzések"


Sodrásban Tanulmányok Dr. Szűcs Judit köszöntésére: 2500 Ft

,