Program Program

 

Kedves Kollégák! Örülünk, hogy eljöttetek, mindenkinek kívánjuk, hogy az itt együtt töltött idő hasznos legyen, és a későbbiekben kamatozzon. Alább néhány beszámolót olvashattok:

Csordás Katalin, Kozma Lajos könyvtár, Bácsfeketehegy:
 
Országgyűlési Könyvtár, Budapest:

Villám Judit, Országgyűlési Könyvtár, Budapest:

"A 15 előadásból 5 volt magyarországi előadó, ezek a nemzetpolitikáról, illetve a könyvtári ellátási modellekről, könyvtári fejlesztésekről, digitalizálásról szóltak. Már szinte elmaradhatatlan Redl Károly előadása az Országgyűlési Hivatal, Országgyűlési Könyvtár „ Könyvtár, ami összeköt” ösztöndíjprogramjáról szól, hiszen az ott lévő határon túli kollégák vagy már részt vettek a programon, vagy (reméljük), hogy a jövőben lesznek programunk részesei.

A 9 határon túli előadó saját könyvtárának egy-egy feladatáról, kiemelt eseményéről, programjáról beszélt: helyismereti kutatásról - könyvkiadásról, országos programokhoz kapcsolódásról, a magyar könyvtárosok összefogásáról és feladatairól, gyermekkönyvtári eseményekről hallottunk. Mindenki azt mondja el, amely könyvtárának „jó gyakorlata”, illetve amivel hozzájárul a helyi magyarság (a magyar gyermekek és felnőttek) megmaradásához, ápolják a magyar nyelvet, és kultúrát (és az öntudatot is). Az előadásokkal is mintát adnak egymásnak, megerősítik egymás gondolatait, tettre készségét. És ezek nem csak nagy szavak, látom, tapasztalom, hogy ez mindenkinek nagy segítség. Sok szállal kötődik már a mi ösztöndíjprogramunk a csongrádi résztvevőkhöz, előadókhoz. A mostani előadók közül is négyen, és kb. egy tucatnyian voltak a résztvevők között is valaha ösztöndíjasaink. Az egy hónap alatt átélt tapasztalatok, kialakult kapcsolatok sok segítséget adnak a későbbi szakmai tevékenységhez, később is tartják a kapcsolatot egymással is, és ez bizonyára igaz a csongrádi résztvevőkre is. A kisebbségi lét eleve hátrányt jelent a könyvtár, könyvtárosok számára, főként aki szórványból érkezik, vagy olyan helyről, ahol ő a városi könyvtárban az egyetlen magyar könyvtáros (aki esetleg soha sem járt magyar iskolába, hiszen az már régóta nincs a településen). Ha tenni akar a nemzettársaiért könyvtárosként is, jó, hogy vannak jó példák, anyaországi kapcsolatok, könyvtárak, könyvtárvezetők, akiket megkereshet, ha tanácsot, támogatást kér. A résztvevők között olyanok is voltak, amely országokban már csak nagyon kevés magyar könyvtáros van (Ausztria, Horvátország, Szlovénia), és több magyarországi könyvtáros, könyvtárigazgató is részese a konferenciának, ahol a vasárnapi napon, és a hétfői előadások előtt, között és után is van idő személyes beszélgetésekre. Hát ezért is fontos a csongrádi konferencia."


Guzak Adriana, Ungvári Városi Könyvtár

Kedves barátaim!
Május 28-29, nagy megtiszteltetés ért, hogy részt vehettem a nemzetközi XVI. Kárpát-medencei magyar könyvtárosok konferenciján Csongrádon (Magyarország).
Ez a kis, zöld és hangulatos városka elbűvölt és meglepett, az emberek nem sietnek. A városba több kerékpár van , mint a gépkocsik, és ami a legfontosabb nagyon kellemes, barátságos és kedves lakosok. It találhato a Tisza torkolata.
Megismerkedtem Beregszázi Járási Konyvtár bol két kollegákal .Öröm volt találkozni a tavalyi ösztöndíjasokal és a kolegákal az Országgyulesi Könyvtárbol, Egri Konyvtárbol stb. Kellemes meglepődesem volt hogy polgármestert mindenki nagyon szereti es meglátszik hogy szereti a városát.
A konferenciát tartottak a városházán a díszteremben. Én is részt vett és előadást tartottam.Minden előadás érdekes es kis ötleteket vettem ki belőlük. Nagy köszönet a Kárpátaljai Könyvtárosok Egyesületánek elnökenek Varga Évának hogy segitet a “Márai programmal”. Büszkén jelentem, hogy az Ungvári Városi Könyvtár részese let ennek a programnak.


Gálovits Rózsa, Székelyudvarhely

Az idén a kakaspörkölt különösen finom volt! Komolyra fordítva a szót, a konferencia minden szakasza profi rendezésre vallott, a házigazdák maximálisan kitettek magukért, amiért rendkívül hálás vagyok.

Az első nap a kötetlen ismerkedés jegyében telt, ami fontos a Kárpát-medence könyvtárainak kapcsolattartása szempontjából, és ezt pont egy lazább nappal lehet a legjobban elérni. Azért szakmáztunk is, hisz mindjárt a csíkszeredai kolléganők kiállítás megnyitója után, amin csodálatos gyöngyből készült ékszereket, csipkéket és varrottasokat tekinthettük meg, Ramháb Mária az Informatikai és Könyvtári Szövetségben beállt strukturális változásokról számolt be, ismertette a Márai-program kapcsán felmerült újdonságokat, és egyéb készülő programokat is említett. Ezután a délutáni program következett, megmutatták nekünk a Szent Rókus templomot, ami közel 300 éves, és nem mellesleg csodálatos. Majd lesétáltunk az Öregvár utcába, ahol elköltöttük a finom pörköltet. Egy kis séta a Tisza-parton, és a hangulat ki is teljesedett.

A másnap teljesen a szakmáé volt, előadások követték egymást, miután dr. Fodor Péter megnyitotta a konferenciát, és Csongrád város polgármestere, Bedő Tamás köszöntötte a résztvevőket.

Az első előadás demográfiai jelleggel bírt, dr. Tóth Pál Péter jóvoltából, aki a magyar népesség számának alakulását mutatta be, ami azért érdekes szakmai szempontból, mert ezektől az adatoktól függ a Magyarországon kívüli magyar könyvtárak jövője.

Milován Orsolya, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője a nemzetpolitikai programokról és intézkedésekről beszélt, beszámolt a Mikes Kelemen és a Körösi Csoma programokról.

Farkas Ferenc "Az én könyvtáram" projektet ismertetette, aminek célja a könyvtárak és a közoktatás közötti kapcsolat erősítése.

Dr. Redl Károly "agitációs" beszédet tartott a "Könyvtár, ami összeköt" program érdekében, amin volt szerencsém részt venni pár évvel ezelőtt. 

Ramháb Mária tájékoztatott a magyarországi kistelepülési könyvtárak ellátásáról.

A digitalizálás sok kárpát-medencei könyvtárnak a szívügye. Ezúttal Pap Dávid Zoltán mutatta be a pécsi Csorba Győző Könyvtár részvételét az Európai Digitális Könyvtárban.

Kelemen László az Őrvidék helyismereti tevékenységéről tartott könyvbemutatót.

Berényi Zsóka kolléganőnk Csíkszeredából a romániai magyar könyvtárosok közötti együttműködésről szóló fotókat mutatott nekünk.

Lokodi Anikó sepsiszentgyörgyi kolléganőnk a Biblionet program hozadékairól mesélt a Kovászna megyei könyvtárak szempontjából.

Bányai Réka, a Teleki-Bolyai Könyvtárból régi könyvekről és a téka történetéről mondott érdekességeket. Ez a téma nagy kedvencem, úgyhogy ez az előadás volt talán a legkedvesebb számomra.

Következtek a kárpátaljai és vajdasági kolléganők: Varga Éva, a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke az egyesület aktivitását ismertette, míg Horváth Csilla és Morvai Nagybali Tamara gyermekkönyvtárosok az adai Szarvas Gábor Könyvtár gyermekfoglalkozásait mutatták be.

Rabbi Zsolt, a Pélmonostori Városi Könyvtár gyermekfoglalkozásait ismertette.

A felvidéki Selye János Egyetemi Könyvtár programjait Egyházi Dóra mutatta be, mint Y-generációs könyvtáros.

Guzák Andriana, az Ungvári Városi Könyvtár munkatársa egy kis város- és könyvtárismertetőt tartott. Az ő könyvtárosi munkája tulajdonképpen küldetés, hiszen, mint elmesélte, az ottani könyvtárban jóformán nincsenek magyar nyelvű könyvek, de ő szeretne tenni valamit az ottani magyarságért, ami csodálatra méltó.

A konferencia vacsorával zárult, ahol el tudtunk búcsúzni egymástól, a jövőbeni viszontlátás reményében. Összességében nagyon jó élmény volt ez a pár nap, ami elsősorban a csongrádi könyvtár csapatának köszönhető. A munkájuk és az összefogásuk példaértékű.


Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája

Csongrád

2017.05.28 - 29.

Program

Május 28.


12.00 órától
Gyülekező a Csongrádi Információs Központ
Csemegi Károly Könyvtárban
Csongrád, Szentháromság tér 12.


13.00 órától
Ebéd a Könyvtárban


15.00
Könyvtáros gyöngyszemek - könyvtárosok Csíkszeredában - kiállításmegnyitó

Megnyitja: Török Edit, Kájoni János Megyei Könyvtár


15.40
Konzultáció a Nemzeti Kulturális Alap pályázatairól

Vezeti: Ramháb Mária az NKA Bizottság tagja,
az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke
Helyszín: Könyvtár


16.30
A Nagyboldogasszony és a belsővárosi Szent Rókus templom - Szakrális városnézés
dr. Gyöngyössy Orsolya
néprajzkutató vezetésével


18.00
Vacsora az Óvárosban - Öregvár utca 47.


Május 29.

Konferencia
Helyszín:

Polgármesteri Hivatal Díszterme
Kossuth tér 7.


9.00
A konferencia szakmai napjának megnyitása

Levezető elnök: dr. Fodor Péter
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója


9.05
Köszöntők:

Bedő Tamás Csongrád város polgármestere,
Ramháb Mária az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke


9.15
A magyarok lélekszámának alakulása a Kárpát-medencében

Előadó: Dr. Tóth Pál Péter
demográfus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora


9.45
Nemzetpolitikai programok és intézkedések

Előadó: Milován Orsolya
főosztályvezető, Nemzetpolitikai Államtitkárság


10.15
Az „Én könyvtáram” című EU-s pályázat a hazai könyvtárak fejlesztésére

Előadó: Farkas Ferenc
a FSZEK EFOP Projektiroda szakmai vezetője


10.35
Ösztöndíjprogram a Kárpát-medencei fiatal magyar közgyűjteményi szakemberek számára

Előadó: dr. Redl Károly
az Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettese


10.55
Kávészünet


11.20
A hazai kistelepülések könyvtári ellátásának modellje
Előadó:
Ramháb Mária
az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke


11.40
Helyismereti tevékenység az Őrvidéken
Előadó: Kelemen László
UMIZ - Magyar Média és Információs Központ, Alsóőr


12.00
A Biblionet országos program hozadéka a Kovászna Megyei Könyvtárakban

Előadó: Lokodi Anna
Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy


12.20
Könyvtárosok, kapcsolatok, együttműködés

Előadó: Berényi Zsóka
Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda


12.40
Ebédszünet


14.00
A múltat digitalizálni, félnetek nem kell...
- A Csorba Győző Könyvtár részvétele az Európai Digitális Könyvtárban

Előadó: Pap Dávid Zoltán
Csorba Győző Könyvtár, Pécs


14.20
Régi könyvek a mai kutatás szolgálatában, avagy mire jó (még) a könyvtártörténet

Előadó: Kovács Bányai Réka
Teleki-Bolyai Könyvtár, Marosvásárhely


14.40
„Hamarosan iskolába, ma a könyvtárba”

Előadó: Rabbi Zsolt
Pélmonostori Városi Könyvtár, Horvátországi Magyarok Központi Könyvtára


15.00
Egyetemi könyvtárak lehetőségei Felvidéken egy Y generációs igazgató szemével

Előadó: Egyházi Dóra
Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtár, Komárno


15.20
Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete - célok, eredmények 2015-2016.

Előadó: Varga Éva
 a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke


15.40
Kincskereső adai módra

Előadók: Horváth Csilla és Morvai Nagybali Tamara
Szarvas Gábor Könyvtár, Ada


16.00
A történelem visszatér

Előadó:  Guzak Andriana
Ungvári Városi Könyvtár


16.20
Kérdések és válaszok


16.30
A konferencia lezárása


 

        

- Bodor Borház Csongrád

- Porcelán Ajándék Üzlet
(Dózsa György tér 10.)