Küldetésnyilatkozat Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

Csongrád városi könyvtáraként legfőbb feladatának tekinti azt, hogy állományával és szolgáltatásaival a fenntarthatóság elveit követve minél jobb feltételeket biztosítson használói számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, az önművelődéshez, egy életen át tartó tanuláshoz, az információkhoz való hozzájutáshoz, a közhasznú és közérdekű ismeretek megszerzéséhez.

Területi múzeumként vállalja, hogy Csongrád város szellemi és tárgyi értékeit  felkutatja a gyűjteményei alapján feldolgozza,  megőrzi.  A feltárt javakat fenntartható módon a közösség valamint a szakma számára elérhetővé teszi.  Aktív társadalmi szereplőként lép fel a kultúra és az oktatás területén. Hozzájárul a helyi identitás erősítéséhez.  Állandó kiállításaival a helyi értékek bemutatására törekszik. Időszaki kiállításokat szervez.

Az intézmény kiemelt feladata, hogy elősegítse Csongrád város történetének, régészetének, néprajzi, kulturális hagyományainak, gazdasági és természeti adottságainak megismertetését.

Fontos feladata, hogy szervezze, valamint helyet biztosítson a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, kluboknak, szabadidős foglalkozásoknak. Befogadja és segítse a civil szerveztek működését, tevékenységét.

Más közművelődési, oktatási és közgyűjteményi intézményekkel összehangolja tevékenységét, velük szakmai kapcsolatok ápolására törekszik.

A fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű csoportok számára külön szolgáltatásokat nyújt.