TÁMOP 3.2.11/ 10/1-2010-0011 TÁMOP 3.2.11/ 10/1-2010-0011

Tisztelt Olvasóink!

Örömmel tájékozatjuk Önöket, hogy a Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ 2010-ben sikeresen pályázott a
TÁMOP 3.2.11 pályázatra, amely a nevelési, oktatási intézmények tanórai és tanórán kívüli tevékenységét szolgálja.

Programok:

havi egyszeri szakkör
heti szakkör
napközi, iskolaotthon, tanulószoba keretében tartott havi foglalkozás
napközi, iskolaotthon, tanulószoba keretében tartott heti foglalkozás
tehetséggondozó, fejlesztő programok
verseny, vetélkedő
témanap, témahét

Összesen: 48 fajta tevékenység, minimum 2200 fő részvételét vállaltuk,
ebből 11,2 % hátrányos helyzetű.